23 Հոկտեմբերի 2020թ.
Ուրբաթ



Քարտեզներ


Տարեկան քարտեզներ

Ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների միջին տարեկան
կոնցենտրացիաների բաշխվածությունը օդային ավազանում
(ըստ պասիվ նմուշառիչների տվյալների)



Ամսական քարտեզներ

Ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների միջին ամսական
կոնցենտրացիաների բաշխվածությունը օդային ավազանում
(ըստ պասիվ նմուշառիչների տվյալների)



Շաբաթական քարտեզներ

Ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների միջին շաբաթական
կոնցենտրացիաների բաշխվածությունը օդային ավազանում
(ըստ պասիվ նմուշառիչների տվյալների)






ՀՀ Բնապահպանության Նախարարություն
«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
© ՀայԷկոՄոնիտորինգ 2009 - 2020
Գլխավոր Մեր մասին Աշխատակազմ Դիտակետեր Մթնոլորտային օդ Մակերևութային ջրեր Ստորերկրյա ջրեր Հողային ծածկույթ Թափոններ Հրապարակումներ Քարտեզներ Հավաստագրեր Գնումների գործընթաց Հետադարձ կապ