17 Հունիսի 2024թ.
ԵրկուշաբթիՀավաստագրեր

«Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ի մակերևութային ջրերի քիմիական լաբորատորիային
Սլովակիայի ջրերի ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի կողմից տրված
միջազգային հավաստագրեր


armmonitoring.am

2017

SNAS_011.jpg 

MPS - ZPV - 4/2017
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_010.jpg 

MPS - SAA - 4/2017
"Trace Inorganic Analysis"

Results_ZPV_17.jpg 

Result MPS-ZPV-4/2017

Results_SAA_17.jpg 

Result MPS-SAA-4/2017

      
2016

SNAS_009.jpg 

MPS - ZPV - 4/2016
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_008.jpg 

MPS - SAA - 3/2016
"Trace Inorganic Analysis"

EMEP_16.jpg 

EMEP-34th intercomparison of analytical methods

2015

SNAS_007.jpg 

MPS - ZPV - 4/2015
"Basic Physical-Chemical Analysis"

SNAS_006.jpg 

MPS - SAA - 3/2015
"Trace Inorganic Analysis"

   


ՀՀ Բնապահպանության Նախարարություն
«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
© ՀայԷկոՄոնիտորինգ 2009 - 2024
Գլխավոր Մեր մասին Աշխատակազմ Դիտակետեր Մթնոլորտային օդ Մակերևութային ջրեր Ստորերկրյա ջրեր Հողային ծածկույթ Թափոններ Հրապարակումներ Քարտեզներ Հավաստագրեր Գնումների գործընթաց Հետադարձ կապ