4 Հունիսի 2023թ.
ԿիրակիՀրապարակումներ


Տարեկան տեղեկանք

Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին


Եռամսյակային և ամսական տեղեկանքներ

Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին


Շաբաթական տեղեկանք

Օդային ավազանի աղտոտվածության մասինՀՀ Բնապահպանության Նախարարություն
«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
© ՀայԷկոՄոնիտորինգ 2009 - 2023
Գլխավոր Մեր մասին Աշխատակազմ Դիտակետեր Մթնոլորտային օդ Մակերևութային ջրեր Ստորերկրյա ջրեր Հողային ծածկույթ Թափոններ Հրապարակումներ Քարտեզներ Հավաստագրեր Գնումների գործընթաց Հետադարձ կապ